โครงการ วันเด็กแห่งชาติ

กำหนดการ

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

ณ โรงเรียนบ้านในดง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

**************************************

เวลา 08.00 น.                        ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 น.                        พิธีเปิด (โดยนายถนอง  แสงศิลา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง)

                                              กิจกรรมแจกของขวัญสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม

                                              กิจกรรมซุ้มยิงปืน

                                              กิจกรรมร้อยลูกปัด

                                              กิจกรรมระบายสีถุงกระดาษ

                                              กิจกรรมตักไข่ สอยดาว

เวลา 12.00 น.                        รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 น.                        พิธีปิด (โดยนายถนอง  แสงศิลา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง)

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!