โครงการ แข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดง สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

ตารางการแข่งขันกีฬา

โครงการ แข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดงสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

ระหว่าง วันที่ 2, 3, 4, 9, 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

 

โปรแกรมการแบ่งสายฟุตบอล

สาย A

สาย B

                   หมู่ที่  2  บ้านชายนา

                    หมู่ที่  1  บ้านหนองควาย

                   หมู่ที่  4  บ้านใหม่

                    หมู่ที่  5  บ้านในดง

                   หมู่ที่  6  บ้านหนองค่าง                   

                    หมู่ที่  3  บ้านหัวเข้

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการแข่งขันฟุตบอล

วัน/เดือน/ปี

เวลา

คู่ที่

คู่แข่งขัน

รอบแข่งขัน

2 เม.ย. 59

14.00 น.

15.30 น.

1

2

หมู่ที่  2  บ้านชายนา

หมู่ที่  1  บ้านหนองควาย

Vs

Vs

หมู่ที่  6  บ้านหนองค่าง

หมู่ที่  5  บ้านในดง

รอบแรก

รอบแรก

3 เม.ย. 59

14.00 น.

15.30 น.

3

4

หมู่ที่  3  บ้านหัวเข้

หมู่ที่  4  บ้านใหม่

Vs

Vs

หมู่ที่  5  บ้านในดง

หมู่ที่  2  บ้านชายนา

รอบแรก

รอบแรก

4 เม.ย. 59

14.00 น.

15.30 น.

5

6

หมู่ที่  6  หนองค่าง           

หมู่ที่  1  บ้านหนองควาย

Vs

Vs

หมู่ที่  4  บ้านใหม่

หมู่ที่  3  บ้านหัวเข้    

รอบแรก

รอบแรก

9 เม.ย. 59

14.00 น.

15.30 น.

7

8

อันดับที่  1  สาย A

อันดับที่  2  สาย A

Vs

Vs

อันดับที่  2  สาย B

อันดับที่  1  สาย B

รอบรองชนะเลิศ

รอบรองชนะเลิศ

10 เม.ย. 59

14.00 น.

15.30 น.

9

10

ผู้แพ้คู่ที่  7

ผู้ชนะคู่ที่ 7

Vs

Vs

ผู้แพ้คู่ที่  8

ผู้ชนะคู่ที่  8

รอบรองอันดับ 3

รอบชิงชนะเลิศ

 

เวลาการแข่งขัน ครึ่งละ 30 นาที

 

หมายเหตุ

ขอให้นักกีฬามาพร้อมกันในวันเปิดการแข่งขัน 2 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. และแต่งกายด้วยชุดกีฬาให้เรียบร้อย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตารางการแข่งขันกีฬา

โครงการ แข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดงสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

ระหว่าง วันที่ 2, 3, 4, 9, 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

โปรแกรมแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิง

สาย A

สาย B

                   หมู่ที่  5  บ้านในดง

                    หมู่ที่  1  บ้านหนองควาย

                   หมู่ที่  4  บ้านใหม่

                    หมู่ที่  3  บ้านหัวเข้

                   หมู่ที่  2  บ้านชายนา

                    หมู่ที่  6  บ้านหนองค่าง

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

คู่ที่

คู่แข่งขัน

รอบแข่งขัน

2 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

1

2

หมู่ที่  5  บ้านในดง

หมู่ที่  1  บ้านหนองควาย

Vs

Vs

หมู่ที่  4  บ้านใหม่

หมู่ที่  3  บ้านหัวเข้

รอบแรก

รอบแรก

3 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

3

4

หมู่ที่  4  บ้านใหม่

หมู่ที่  1  บ้านหนองควาย

Vs

Vs

หมู่ที่  2  บ้านชายนา

หมู่ที่  6  บ้านหนองค่าง

รอบแรก

รอบแรก

4 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

5

6

หมู่ที่  5  บ้านในดง

หมู่ที่  6  บ้านหนองค่าง

Vs

Vs

หมู่ที่  2  บ้านชายนา

หมู่ที่  3  บ้านหัวเข้

รอบแรก

รอบแรก

9 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

7

8

อันดับที่  1  สาย A

อันดับที่  2  สาย A

Vs

Vs

อันดับที่  2  สาย B

อันดับที่  1  สาย B

รอบรองชนะเลิศ

รอบรองชนะเลิศ

10 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

9

10

ผู้แพ้คู่ที่  7

ผู้ชนะคู่ที่ 7

Vs

Vs

ผู้แพ้คู่ที่  8

ผู้ชนะคู่ที่  8

รอบรองอันดับ 3

รอบชิงชนะเลิศ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางการแข่งขันกีฬา

โครงการ แข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดงสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

ระหว่าง วันที่ 2, 3, 4, 9, 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

 

โปรแกรมแบ่งสายวอลเลย์บอลชาย

สาย A

สาย B

                   หมู่ที่  5  บ้านในดง

                    หมู่ที่  1  บ้านหนองควาย

                   หมู่ที่  6  บ้านหนองค่าง

                    หมู่ที่  4  บ้านใหม่

                   หมู่ที่  3  บ้านหัวเข้

                    หมู่ที่  2  บ้านชายนา

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

คู่ที่

คู่แข่งขัน

รอบแข่งขัน

2 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

1

2

หมู่ที่  5  บ้านในดง   

หมู่ที่  1  บ้านหนองควาย

Vs

Vs

หมู่ที่  3  บ้านหัวเข้

หมู่ที่  4  บ้านใหม่

รอบแรก

รอบแรก

3 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

3

4

หมู่ที่  5  บ้านในดง

หมู่ที่  1  บ้านหนองควาย

Vs

Vs

หมู่ที่  6  บ้านหนองค่าง

หมู่ที่  2  บ้านชายนา

รอบแรก

รอบแรก

4 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

5

6

หมู่ที่  6  บ้านหนองค่าง

หมู่ที่  4  บ้านใหม่

Vs

Vs

หมู่ที่  3  บ้านหัวเข้

หมู่ที่  2  บ้านชายนา

รอบแรก

รอบแรก

9 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

7

8

อันดับที่  1  สาย A

อันดับที่  2  สาย A

Vs

Vs

อันดับที่  2  สาย B

อันดับที่  1  สาย B

รอบรองชนะเลิศ

รอบรองชนะเลิศ

10 เม.ย. 59

9.00 น.

เป็นต้นไป

9

10

ผู้แพ้คู่ที่  7

ผู้ชนะคู่ที่ 7

Vs

Vs

ผู้แพ้คู่ที่  8

ผู้ชนะคู่ที่  8

รอบรองอันดับ 3

รอบชิงชนะเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!