"ภาพชุดลักลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (Info graphic) มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำชุดภาพสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ ในรูปแบบ Info graphic ที่สอดคล้องกับผลงานของรัฐบาลและง่ายต่อการจดจำ มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงความห่วงใยของกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนทั้งประเทศ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง