การอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาพิเศษเเละการบำบัดฟื้นฟูสำหรับผู้พิการให้กับชุมชน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

          เป็นบันทึกความตกลงการดำเนินการร่วมกัน ระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี

          เพื่อเป็นการเสมอภาคทางการศึกษาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเองในทุกมิติของสังคม โดยผู้พิการในพื้นที่อำเภอท่ายางสามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!