โครงการ สร้างเสริมความจงรักพักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2558

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการ “สร้างเสริมความจงรักพักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดเพชรบุรี”

วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558

ณ โรงเรียนบ้านในดง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เป็นภาพรวมบรรยากาศวันงาน ที่มีกิจกรรมต่างๆภายในงาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง