โครงการ ร่วมรักษ์สายน้ำตามวิถีไทย วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2558

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมภาพโครงการ ร่วมรักษ์สายน้ำตามวิถีไทย วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ บริเวณริมคลองชลประทานสาย 2

(พื้นที่ก่อสร้าง อบต.แห่งใหม่) ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!