วันขึ้นปีใหม่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เวลา 17.00 น. - 19.00 น.     ลงทะเบียน 

                                            (การลงทะเบียนให้ประชาชนลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ และต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้นนะคะ)

เวลา 19.00 น.                       พิธีเปิด (โดยนายถนอง  แสงศิลา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง)

                                              กิจกรรมผู้สูงอายุ เต้นลีลาศ

                                              กิจกรรมจับ แจก รับ ของขวัญ ฟรีๆๆๆๆ กลับบ้านกันไปเลยจ้าาาา

***หมายเหตุ  เปิดซุ้มอาหาร 18.30 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!