โครงการ วันเด็กแห่งชาติ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กำหนดการ

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

ณ โรงเรียนบ้านในดง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

**************************************

เวลา 08.00 น.                        ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 น.                        พิธีเปิด (โดยนายถนอง  แสงศิลา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง)

                                              กิจกรรมแจกของขวัญสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม

                                              กิจกรรมซุ้มยิงปืน

                                              กิจกรรมร้อยลูกปัด

                                              กิจกรรมระบายสีถุงกระดาษ

                                              กิจกรรมตักไข่ สอยดาว

เวลา 12.00 น.                        รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 น.                        พิธีปิด (โดยนายถนอง  แสงศิลา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง)

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!