ประมวณภาพโครงการฝึกอบรม "ประดิษฐ์ของเหลือใช้จากขยะ"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรม "อบรมประดิษฐ์ของเหลือใช้จากขยะ"

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 สนับสนุนโดย กองทุนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!