โครงการ ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลบ้านในดง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการ ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลบ้านในดง

ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2556

ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านในดง

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!