ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ รณรงค์การจัดขยะและการคัดแยกขยะในครัวเรือน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ รณรงค์การจัดขยะและการคดแยกขยะในครัวเรือน
ณ อาคารปวโรอุปถัมภ์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!