การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านในดง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง