ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์ จำนวน ๒๕,๗๕๖ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาท และอาหารเสริม(นม) UHT ๘,๒๒๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง