ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯจำนวน ๕ รายการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง