สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง