เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง