ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชลประทานสาย ๒ ฝั่งขวาบริเวณหมู่ที่ ๕ บ้านในดง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง