ประกาศ เรื่อง การประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง