ขอเชิญร่วมงานครบรอบตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงร่วมกับคณะกรรมการตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง จัดงานครบรอบตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 การจัดนิทรรศการ การสาธิตของดีประจำหมู่บ้าน เครื่องเล่นเด็ก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง