ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหลังเกิดอุทกภัยโดยการขุดดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ถนนหมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๖

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง