กำหนดการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่     2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 1 บ้านในดง

วันอังคารที่    3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 2 บ้านชายนา

วันพุธที่        4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้

วันพฤหัสบดีที่  5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่

วันศุกร์ที่       6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 5 บ้านในดง

วันจันทร์ที่     9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง
 

**ขอให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ประจำบ้านเพื่อจับสุนัขและแมวในความดูแลของท่าน ตามวันและเวลาดังกล่าว**

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!