จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายรับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!