องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงยินดีต้อนรับ


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง ช่วงที่ ๑ จากไร่นางถิน พิมพามา ถึง ไร่นายพร ไม้แก้ว ช่วงที่ ๒ จากไร่นายพร ไม้แก้ว ถึง เขตเทศบาลหนองจอก(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง ช่่วงที่ ๑ จากไร่นางถิน พิมพามา ถึง ไร่นายพร ไม้แก้ว ช่วงที่ ๒ จากไร่่นายพร ไม้แก้ว ถึง เจตเทศบาลหนองจอก(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๔๖๑,๐๐๐ บาท(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง ช่วงที่ ๑ จากไร่นางนมเรียง สีสวย ถึง ไร่นางสาวฉายแสง ขาวคง ช่วงที่ ๒ จากไร่นางนมเรียง สีสวย ถึง ไร่นางนมเรียง สีสวยช่วงที่๓ จากไร่นางประชุม งามขำ ถึง ไร่นายปรีชา สงคราม(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุในการอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียงจำนวน ๓ รายการเป็นเงิน ๕,๐๖๐ บาท(ห้าพันหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
จ้างเหมาบริการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ งานเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564

กระดานสนทนา

หัวข้อ เรื่อง วันที่ตั้งกระทู้
Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

росатом инвестиционные проекты by MichealVoics  

1 มกราคม 2513 

Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

инвестиционная компания иваново by MichealVoics  

1 มกราคม 2513 

Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

презентация инвестиционной компании by MichealVoics  

1 มกราคม 2513 

Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

реестр инвестиционных проектов тюменской области by MichealVoics  

1 มกราคม 2513 

Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

инвестиции в недвижимость 25 суперстратегий мрочковск by MichealVoics  

1 มกราคม 2513 

Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

разработка инвестиционного проекта диплом by MichealVoics  

1 มกราคม 2513 

Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

инвестиции в недвижимость 25 суперстратегий мрочковск by MichealVoics  

1 มกราคม 2513 

Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

инвестиционные проекты красноярска by MichealVoics  

1 มกราคม 2513 

Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

sony инвестировала 250 миллионов в epic games by MichealVoics  

1 มกราคม 2513 

Q&A ถาม-ตอบ อบต.บ้านในดง 

министерство инвестиций мурманской области официальн by MichealVoics  

1 มกราคม 2513