วัดชายนา

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัดชายนา

หลวงพ่อตัด ปวโร เกิดเมื่อปี พ.ศ ๒๔๗๕ มรณภาพปี พ.ศ ๒๕๕๒ รวามอายุ ๗๗ ปี  ๑๑ เดือน ๓ วัน ๕๘ พรรษา ท่านเป็นพระสงฆ์สานธรรมยุต ปฏิบัติดีปฏิบัตชอบ มีเมตตาธรรมสูง เคร่งครัดพระธรรมวินัย ดำเนินชีวิตสมถะอย่างยิ่ง หลวงพ่อตัดท่านมีชื่อเสียงในทางิชาอาคมปลุกเสกวัตถุมงคล จนเป็นที่เลี่ยงลือไปทั่วประเทศ ทั้งยังสร้างถาวรวัตถุและอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรมมากมาย ด้วยคุณงามความดีของท่าน ท่านจังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เป็นพระครูและเป็นถึงท่านเจ้าคุณ (ราชาคณะ) ตามลำดับ

www.วัดชายนา.com