ภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และร่วมเทิดพระเกียรติ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันเสาร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารปวโรอุปถัมป์ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!