ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากไร่นายเยือน ถึง นานายพร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง