ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานโครงการลาดวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ตามนโยบายการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid 19 มีหนังสือสั่งการให้เลื่อนการจัดประชุม/สัมมนา/การจัดงานที่มีคนเป็นจำนวนมากออกไปก่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ขอแจ้ง #เลื่อนการจัดงานโครงการลานวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด และเมื่อมีกำหนดการจัดงานที่ชัดเจนทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!