ปฏิบัติการตั้งด่านตรวจ คัดกรอง เฝ้าระวัง และ มาตรการเคอร์ฟิว ตาม พรก.ฉุกเฉิน(ห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 เม.ย.63 เวลา 21.00 น เป็นต้นไป ตำบลบ้านในดง นำโดย นายกนกศักดิ์ บัวประสม กำนัน ต. บ้านในดง นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ ปลัด อบต.บ้านในดง รตท.อารักษ์ หลวงไกร สตท. วัชระ ฉิมพาลี ตู้ยามบ้านในดง พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญ. ผรส.ผู้รักษาความสงบภายในหมู่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล จนท. รพ.สต. และอสม. ร่วมออกปฏิบัติการตั้งด่านตรวจ คัดกรอง เฝ้าระวัง และ มาตรการเคอร์ฟิว ตาม พรก.ฉุกเฉิน(ห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น)บริเวณ สี่แยก รร.บ้านในดง คลองชนประทานสาย 2 เขตพื้นที่ตำบลบ้านในดง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!