องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงยินดีต้อนรับ


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๘ รายการเป็นเงิน ๒๙,๑๖๔ บาท(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563

กระดานสนทนา

หัวข้อ เรื่อง วันที่ตั้งกระทู้
กระดานสนทนา 

ทดสอบ by admin  

21 กุมภาพันธ์ 2563 

กระดานสนทนา 

Про смазку by minzhukva  

21 กุมภาพันธ์ 2563 

กระดานสนทนา 

Welcome to SMF! by Simple Machines  

21 กุมภาพันธ์ 2563